Skip to main content

I detta blogginlägg kommer vi att utforska hur Hjortensbergskyrkan lyckades anpassa sig till den digitala eran genom att lansera en ny webbplats som inte bara är attraktiv utan också interaktiv och användarvänlig. Läs vidare för att upptäcka de innovativa strategierna som användes för att göra denna digitalisering möjlig!

Bakgrund till projektet: Varför behövde Hjortensbergskyrkan en ny webbplats?

Hjortensbergskyrkan tar emot besökare för att be, delta i gudstjänster och andra aktiviteter eller bara för att uppleva den unika atmosfären i kyrkan.

För att möta dessa besökares behov har vi sedan länge haft en webbplats som informerar om våra verksamheter och ger dem möjlighet att boka platser på olika evenemang. Men tiden går framåt och idag finns det fler och fler som förväntar sig att kunna göra mer än bara läsa information på en webbplats. De vill också kunna interagera med varandra och med oss på ett enkelt sätt.

Verksamheten var utökad med mycket matnyttig information och utbildningsunderlag. All information behövde vägas och balanseras med tydlig strukturering.

Processen för att skapa ett nytt och modernare digitalt uttryck

De ville skapa ett nytt och modernare digitalt uttryck, och detta innebar bland annat att göra en helt ny webbplats. Det tog ungefär ett år från idé till färdig produkt, och det var en mycket lärorik process.

Först och främst måste man bestämma vilket syfte webbplatsen ska ha. Detta var inte alltid helt lätt, då det finns många olika saker man kan vill göra med en webbplats. Efter mycket diskussion kom man fram till att man främst ville använda den som en informationskanal, där besökare skulle kunna hitta information om kyrkan och dess verksamhet. Man ville även skapa ett forum för diskussioner och samtal om olika frågor som rörde tro och livsfrågor.

Strategier som användes för att anpassa kyrkans digitala närvaro till dagens miljöer

Kyrkor har alltid varit en viktig del av svensk kultur och tradition. Att bevara dessa gamla byggnader för kommande generationer är viktigt, men det är också viktigt att se till att de håller sig aktuella och relevanta för dagens människor.

En av de bästa sätten att göra detta är genom digitalisering. Det finns många olika sätt att digitalisera en kyrka, men ett av de enklaste och mest effektiva sätten är genom att skapa en webbplats.

Hjortensbergskyrkan i Stockholm är ett bra exempel på hur man kan anpassa en gammal kyrka till den moderna tiden genom att skapa en ny webbplats. Kyrkan har alltid varit en viktig del av staden, men med tiden hade den börjat falla i glömska. Detta ändrades dock snabbt när kyrkan lanserade sin nya webbplats, som inte