Skip to main content

DuSolid var i behov av att skapa en helt ny plattform för att marknadsföra sina tjänster, sin verksamhet och samarbetspartners.

Vi skapade en fullständig designprofil från grunden.

Vi tog fram färgkoder och annat designunderlag – Utefter detta underlag konstruerades sen hela hemsidan från grunden.

Verksamheten var utökad med mycket matnyttig information och utbildningsunderlag. All information behövde vägas och balanseras med tydlig strukturering.

Presentation av samarbetspartners

Samarbeten inom företaget – DuSolid har ett nätverk med coacher och utbildare som går under samma paraply.

Dessa behövde få plats på hemsidan med kontaktuppgifter för att väva ihop hela verksamhetens nätverk under samma tak.

Grundlig SEO blev den avslutande touchen.

Design färdig och presenterad – Det sista steget var optimering av hemsidan. Denna optimering innefattade såväl hastighetsoptimering som SEO.

När man har en fin hemsida är det viktigt att den syns, samt presterar optimalt.