Skip to main content

Case – Recab

Recab hade en gammal hemsida som över åren fått en stor mängd problem i arv. Därför behövdes en fullständing omdesign av hela deras hemsida.

Göra om och göra rätt.

Över åren hade hemsidan börjat leva sitt egna liv – ett vanligt problem när hemsidor tas över från utvecklare till utvecklare är den mängd problem som oftast bara byggs in djupare i sidan.

Gamla problem arbetas runt eller byggs över tills hemsidan tillslut enbart med himmelsk inverkan och massiva mängder digital silvertejp fortfarande fungerar.

Case - Recab
Case - Recab

Vi designade på nytt samtliga undersidor.

I ett första skede skapade vi alla undersidor från grunden –för att komma ifrån åldersrelaterade problem byggdes hela hemsidans grundsstruktur om från början. Samtliga sidor fick en fräsch start och givetvis också en helt ny, modern design.

Presentation av produkter.

Recab hade ett befintligt produktarkiv – komplett med kontaktuppgifter och avancerade funktioner för att ladda ned datablad. De hade ingen god strukturering av dessa. Alla dessa sidor skapades således på nytt från grunden och strukturerades på ett bättre, mer användarvänligt vis.

Case - Recab
Case - Recab

Avancerade funktioner.

Recab hade försökt bygga ett avancerat sökfilter – men i den gamla hemsidan fick man aldrig till detta. Med en fräsch start kunde vi problemfritt skapa ett avancerat filter som i ett första skede kan sålla i deras produktgalleri.

Filtret är även konfigurerat på ett sådant vis att kunden själv och enkelt kommer kunna bygga ut funktionen åt flera olika riktningar.