Sökordsanalys

För att identifiera de sökfraser och söktermer som är viktiga för just er verksamhet, börjar SEO-arbetet vanligtvis med en sökordsanalys. Vi analyserar er bransch för att hitta de sökord som era potentiella kunder använder när de söker på exempelvis Google eller Bing. Sökordsanalysen fungerar sedan som en guide för den fortsatta implementeringen.

Sökordsmappning

En del av sökordsanalysen är sökordsmappning.

Sökordsmappning innebär att vi placerar ut valda nyckelord och nyckelfraser på relevanta landningssidor. Detta gör det enklare att skapa relevant SEO-anpassat innehåll på webbplatsen.

Förstudie

Sökordsanalysen inleds alltid med ett uppstartsmöte där vi tillsammans med er går igenom er verksamhet.

Syftet med mötet är att vi ska förstå era tjänster eller produkter för att senare kunna fokusera på de områden där de viktigaste konverteringarna finns för er bransch. Det är trots allt ni som känner er bransch bäst.

Analys & research

Med det underlag vi tar fram från uppstartsmötet görs sen en sökordsanalys.

I analysen går vi igenom de sökord och sökfraser som finns, deras sökvolymer, konkurrensen i branschen, er nuvarande position samt konverteringsmöjligheterna. I sökordsanalysen ingår också en sökordsmappning, som sedan fungerar som en guide för det framtida SEO-arbetet på webbplatsen.

Slutsats & strategi

Sökordsanalysen blir slugligen ett komplett dokument med rekommendationer om vilka sökord & sökfraser som är viktiga för er att synas och börja ranka på.

Vi går sedan igenom sökordsanalysen tillsammans med er för att skapa en tydlig strategi för att nå toppositioner på Google. Nästa steg är ofta att vi tar fram en åtgärdsplan med rekommendationer och prioriteringar för det löpande on-page-arbetet.