Webbdesign

På en kvalitativ webbplats går webbdesign, form och funktion hand i hand. Vi skapar intuitiva lösningar som förbättrar er konverteringsgrad och stärker ert varumärke.

Från idé & koncept till färdig webbplats

I våra projekt får kundens önskemål och verksamhetskunskap samverka med digital kreativitet och tekniska kompetens.

Vi arbetar enligt en noga planerad designprocess baserad på tät återkoppling med er som kund. Utifrån era behov tar vi fram visuellt attraktiva lösningar med fokus på användarvänlighet och ökad affärsnytta.

Idé & koncept

I den här inledande fasen defineras målbilden för projektet. Genom att utgå från erat varumärke, affärsmål och förutsättningar kommer vi tillsammans fram till ett koncept som ska generera mätbar nytta för kunden.

Varje projekt inleds med ett möte där designern får möjlighet att ställa frågor till kunden om deras önskemål, utmaningar med den nuvarande lösningen och hur deras varumärke ska presenteras. Under mötet går man även igenom eventuella förstudier som gjorts. Baserat på den insamlade informationen tar vi fram lösningsförslag och övergripande koncept.

UX Design & Interaktion

UX-design, interaktionsdesign och användarcentrerad design - kärt barn har många namn. Kärnan i dem alla är att skapa intuitiva gränssnitt där användaren enkelt hittar rätt.

Med otalig forskning och statistik om hur människor beter sig på webben som bas, analyserar vi er webbplats och utvecklar en strategi för layout och struktur för att göra det enklare för era besökare. Vi fokuserar särskilt på flöden och konverteringar och hur de bäst bör utformas för att optimera användarupplevelsen. I arbetet med UX-lösningar skapar vi vanligtvis wireframes, enkla och avskalade layoutskisser, som vi sedan använder för användartester.

UI Design & Grafisk formgivning

När själva strukturen är på plats är det dags att andas in liv i lösningen. Det är nu en digital designer sätter färg och form på siten för att få in kundens grafiska profil och trimma in detaljerna.

Grafisk form är betydligt mer än bara färger och typsnitt. Varje detalj är av vikt då de tillsammans formar den visuella hierarkin på webbplatsen som hjälper användaren att avgöra vad som är viktigt. Det centrala är att förstärka de vägar som definierats under UX-arbetet och att förmedla kundens personlighet.

Presesentation av digital design

Vi tycker om att stämma av löpande med våra kunder för att de alltid ska känna sig delaktiga och kunna vara med och forma arbetet längs vägen.

I de flesta av våra projekt bokar vi regelbundna designavstämningar för digital design, där vi vid varje avstämning behandlar en ny milstolpe. Eftersom vi arbetar med kunder över hela Sverige och runt om i världen använder vi smarta digitala verktyg för att enkelt kunna visa upp design och diskutera detaljlösningar. När kunden slutligen ger grönt ljus för all design kan vi äntligen påbörja utvecklingsfasen.