Webbutveckling

Under utvecklingsfasen är det många delar som ska läggas ihop. Dels ska webbplatsen utvecklas men material som exempelvis text, typografi och media ska också på plats. Vi tar fram intuitiva lösningar som ökar er konverteringsgrad och stärker ert varumärke.

Från design till livesättning

När det är dags att starta utvecklingsfasen finns det en bild av hur vi ska gå tillväga.

Trots det är utvecklingsfasen den del av processen som är mest tidskrävande, men även den en av de roligaste då det är nu skisserna får liv. Utvecklingen utgår alltid från designen för att säkerställa att projektet hela tiden är på rätt väg, och det görs regelbundet testar av webbplatsen längs vägen.

Utveckling av webbplats

Innan man påbörjar utvecklingen är det viktigt att ha en klar förståelse för vad koden ska uppnå.

När utvecklarna har klart för sig vad koden ska åstadkomma är det dags att börja arbeta med design, gränssnitt och eventuella integrationer. Under utvecklingsfasen säkerställer utvecklarna att den nya designen är responsiv och fungerar korrekt i alla webbläsare. Våra designers testar även kontinuerligt webbplatsen för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning.

Integration av externa system

En integration innebär att webbplatsen kopplas samman till ett eller flera andra system.

Detta innebär ofta integrationer med CRM-system, nyhetsbrev, affärssystem, bokningssystem, databaser, mäklarsystem eller produktdatabaser. Genom att skapa integrationer öppnas nya möjligheter för webbplatsen.

Content och testning

När webbplatsen börjar bli färdig är det dags att lägga in innehåll på den nya webbplatsen.

Ibland räcker det med att flytta över innehållet från den befintliga webbplatsen till den nya, medan det i andra fall krävs helt nytt innehåll, såsom nya bilder och texter. Vi erbjuder alltid utbildning för de webbplatser vi skapar, så att ni på er verksamhet kan känna er bekväma med att hantera innehållet utan att behöva kontakta oss. Under denna fas utförs även en mer ingående testning för att säkerställa att alla funktioner fungerar korrekt och att designen är som den ska. Det säkerställs också att webbplatsen är responsiv (anpassad för smartphones och surfplattor) och att den fungerar i olika webbläsare.

Livesättning

Äntligen är dagen här! Dagen då er nya webbplats går live. Idag kommer ni se er gamla webbplats ersättas av den nya.

På dagen för livesättning säkerställer vi att serverinstallationen och konfigurationen går smidigt, registrerar den nya sidstrukturen mot sökmotorer (301) och genomför en DNS-ompekning. Allt innehåll ska vara på plats vid denna tidpunkt och vi testar sidan noggrant. Efter livesättningen utför vi ytterligare tester för att säkerställa att den nya webbplatsen fungerar som den ska.